Đang tải...

FC Barcelona Fan Shirt (Franklin)

45fca8 u8fjqd7x50ybktwwlo2g9w 0 0
45fca8 vqykvbo5nkcdhcn9azcssw 0 0
45fca8 barca 1
45fca8 9goinn0euu2zilpzva92qw 0 0

213

~LeChef~

FC Barcelona Fan Shirt

Install:
1. Make sure that you have OpenIV.
2.Extract the shirt to GTA V > mods > x64v.rpf > models > cdimages > streampeds_players.rpf > player_one (BROWSE WITH OPENIV).
3.Done! Enjoy the shirt!

DON'T EDIT/UPLOAD THIS SHIRT WITHOUT MY PERMISSION!

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 10 Tháng chín, 2021

All Versions

  (current)

213 tải về , 200 KB
17 Tháng bảy, 2016

2 Bình luận