Đang tải...

FCBarcelona shirt concept 1

324

ENG

Hello, it litipitt

How to install:

1. you need to install menyoo

2. extract uppr_diff_004_b_uni.ytd to: mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds-players.rpf/player-one

https://www.youtube.com/watch?v=vzsm8UiHyMY&t=17s


ESP

hola soy litipitt

Cómo descargar: 1. necesitas instalar menyoo

2. extraiga uppr_diff_004_b_uni.ytd a: mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds-players.rpf/player-one

https://www.youtube.com/watch?v=vzsm8UiHyMY&t=17s

p.s IDK spanish:))
.
.
.
.
.
RUS

привет, это litipitt

как скачать:

1. нужно установить menyoo

2. переместите uppr_diff_004_b_uni.ytd в: mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds-players.rpf/player-one

https://www.youtube.com/watch?v=vzsm8UiHyMY&t=17s
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tư, 2022
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng tư, 2022
Last Downloaded: 21 Tháng tám, 2023

All Versions

 1 (current)

324 tải về , 4 MB
13 Tháng tư, 2022

0 Bình luận