Đang tải...

Female Hair 1.0

61050a 20220420202000 1
61050a 20220420202002 1

436

Hair Female.

How to install on Fivem

Move Files to Fivem folder "stream"

How to install on SP

Open OpenIV
Enable "Edit mode"
Acess the folder mods
mods\update\x64\dlcpacks\mpbiker\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpbiker_female.rpf\mp_f_freemode_01_mp_f_bikerdlc_01\

Join discord for more: https://discord.gg/gNWZnC3HjS
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

436 tải về , 800 KB
29 Tháng sáu, 2022

1 Bình luận