Đang tải...

Ferrari T-Shirt and Shorts for Mai Shiranui 1.0

589

Installation:

1: Install this mod:
https://www.gta5-mods.com/player/mai-shiranui-sp-insanogames-alex189

2: Add the "uppr_diff_000_d_uni.dds" and "lowr_diff_000_c_uni.dds" textures to the "MaiSP.ytd" file using OpenIV.

Credit for Mai Shiranui goes to alex189 and saldin93
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 24 Tháng hai, 2023

All Versions

 1.0 (current)

589 tải về , 2 MB
27 Tháng tư, 2019

1 Bình luận