Đang tải...

מדי כבאי צהובים/חצי לבוש - Firefighter Yellow israel 1.0

94

✔️Fivem✔️


Model: https://www.gta5-mods.com/player/improved-firefighter


מדים/uniform

V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\componentpeds_s_m_y.rpf\s_m_y_fireman_01.ytd

V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\patchday3ng.rpf\s_m_y_fireman_01.ytd


My Discord: Predator7826#1291
by: Predator7826
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

94 tải về , 4 MB
17 Tháng năm, 2020

3 Bình luận