Đang tải...

FiveM - Singleplayer - DUTCH EUP - BULLETPROOF-VEST 1.2

60f88a screenshot 1034
2894d1 screenshot 1033
2894d1 screenshot 1032
2894d1 screenshot 1028
2894d1 screenshot 1029
2894d1 screenshot 1030
2894d1 screenshot 1031

7.810

Original: https://nl.gta5-mods.com/player/eup-vest-pack


Changelog:
--------------------------------------------------------------------
- American to Dutch
--------------------------------------------------------------------

Discord: https://discord.gg/KdcrUrA

--------------------------------------------------------------------

FiveM Ingame: Bulletproof vest: 2

--------------------------------------------------------------------
Credits:
EUP Vest: Hanako
American to Dutch: NiemandMinderDan
Screenshots: NiemandMinderDan
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2020
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2020
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

 1.2 (current)

7.333 tải về , 3 MB
16 Tháng năm, 2020

 1.1

448 tải về , 10 MB
14 Tháng năm, 2020

 1.0

29 tải về , 10 MB
14 Tháng năm, 2020

18 Bình luận