Đang tải...

(Fivem/SP) Fortnite Scaly Backbling [MP Male] 1.0.0

A32b43 screenshot 1
A32b43 screenshot 2
A32b43 screenshot 3

986

(Fivem/SP) Fortnite Scaly Backbling [MP Male]

Includes:
YDD for model
YTD for model

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation

Installation YTD files (with OpenIV): Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_m_freemode_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credits:
Epic Games/Fortnite
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0.0 (current)

986 tải về , 10 MB
08 Tháng tám, 2021

9 Bình luận