Đang tải...

Justin Bieber T-Shirt for Franklin (Joke)

D4f1ba preweweview

120

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. create backup of:
uppr_diff_004_p_uni.ytd
4. Now Replace and reveal the truth of Franklin!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

  (current)

120 tải về , 900 KB
17 Tháng sáu, 2015

19 Bình luận