Đang tải...

[Franklin] Balenciaga Track Shoes 1.0

831b3f 20240112211317 1
831b3f 20240112211512 1
831b3f 20240112211547 1
831b3f 20240112212434 1
831b3f 20240112212529 1

3.014

Balenciaga Track shoes for Frank. enjoy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-INSTALLATION
mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-CREDITS:
big thanks to NOVA SUX for helping me with a UV issue
https://www.gta5-mods.com/users/NOTVAN0SS
(u can get the cartier buffs i always use on his patreon)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DO NOT REUPLOAD THIS MOD ANYWHERE
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng một, 2024
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng một, 2024
Last Downloaded: 15 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

3.014 tải về , 1 MB
12 Tháng một, 2024

11 Bình luận