Đang tải...

Franklin blond Hair pack (With models) 0.2

29.692

Original model from Rogun, credits to him

Face tats by @Roberteazy13 :
https://www.gta5-mods.com/player/franklin-face-tattoo-xxxtentacion-1-0
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 0.2 (current)

29.291 tải về , 2 MB
16 Tháng tám, 2018

 0.1

401 tải về , 2 MB
13 Tháng tám, 2018

31 Bình luận