Đang tải...

Franklin new under jacket shirt

367d98 gta5 2015 05 31 19 40 44 48

127

new shirt under jacket
-------------------
Use 'OPENIV'
D:\Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

Remplace uppr_diff_013_a_uni


Don't forget to backup !


By Youssef Majoul "PwNeUuR."
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 22 Tháng sáu, 2021

All Versions

  (current)

127 tải về , 700 KB
31 Tháng năm, 2015

2 Bình luận