Đang tải...

Franklin's Ray-Ban Black Sunglasses 1.5

17f751 ray ban1
17f751 ray ban2

2.797

BACKUP & Replace:

x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_one_p\p_eyes_diff_004_b.ytd

------------------------------------------------------------------------

v1.5 Update:

• Re-imported textures in A8R8G8B8 DDS format for best quality
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.5 (current)

2.797 tải về , 20 KB
19 Tháng sáu, 2015

9 Bình luận