Đang tải...

Friday the 13th the game - Retro Jason (Addon) 1.0

1.133

Reskin of Quechus13's jason model
https://www.gta5-mods.com/player/halloween-pack

i used the textures from the official game's textures to make retro jason.


𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝙉𝙊𝙏 𝘣𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘑𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘪 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘩𝘰𝘸 𝘵𝘰.

𝘩𝘰𝘸𝘦𝘷𝘦𝘳, 𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘑𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘵, 𝘪 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘢𝘮𝘦
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 07 Tháng tư, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.133 tải về , 3 MB
29 Tháng sáu, 2017

17 Bình luận