Đang tải...

Germany 2016 (Franklin)

425b7d 1
425b7d 3
425b7d 2
425b7d 4
425b7d 6
425b7d 5

386

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. create backup of:

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd

4. Extract files from this zip to a folder
5. Make sure to enable edit mode.
6. Replace the file with the Germany jerseys

uppr_diff_004_a_uni.ytd
uppr_diff_004_b_uni.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng mười một, 2015
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 08 Tháng chín, 2021

All Versions

  (current)

385 tải về , 3 MB
14 Tháng mười một, 2015

2 Bình luận