Đang tải...

Godzilla/Kaiju 1.0

26.439

Legendary Godzilla
Installation guidelines:
1 . Install the files as Add-On ped:
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
or replace any file eg bankman
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

26.439 tải về , 5 MB
15 Tháng chín, 2018

21 Bình luận