Đang tải...

Headphones ComTac and Cap [GB] 1.0

998870 pcap1
998870 pcap2
998870 pcap3

407

Headphones ComTac and Cap [GB]

[EN]

"Peltro ComTac" Headset Cap from the Video Game "GROUND BRANCH"
Available Textures:

Black/Blck
Multicam/Tan
AOR1/TAN
AOR2/GREEN
Important!
The installation can be done in any DLC of your choice.

Credits:
Headphones ComTac and Cap [GB]
C BlackFoot Studios

RX:
https://discord.gg/U5YKe3HKxd

[ES]

Gorra con Auriculares "Peltro ComTac" del Videojuego "GROUND BRANCH"

Texturas Disponibles:
- Black/Blck
- Multicam/Tan
- AOR1/TAN
- AOR2/GREEN

!Importante!
La instalacion se puede realizar en cualquier DLC de su preferencia.

Creditos:
Headphones ComTac and Cap [GB]
C BlackFoot Studios

RX:
https://discord.gg/U5YKe3HKxd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng sáu, 2024
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng sáu, 2024
Last Downloaded: 17 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

407 tải về , 20 MB
12 Tháng sáu, 2024

2 Bình luận