Đang tải...

Hearsay Brewery T-shirt & Hoodie for MP Male/Female 1.0

B9e4c3 jfjd1
B9e4c3 jfjd2
B9e4c3 jfjd3
B9e4c3 jfjd4

152

2 textures for each MP Male and MP Female

How to install:
Female T-shirt:
update/x64/dlcpacks/mpheist3/dlc.rpf/x64/models/cdimages/mpheist3_female.rpf/mp_f_freemode_01_mp_f_heist3/jbib_diff_012_g_uni.ytd
Male T-shirt
x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_mp.rpf/mp_m_freemode_01/jbib_diff_000_g_uni.ytd
Male Hoodie:
update\x64\dlcpacks\mpexecutive\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpexecutive_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_executive_01\jbib_diff_005_a_uni.ytd
Female Hoodie:
update\x64\dlcpacks\mpexecutive\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpexecutive_female.rpf\mp_f_freemode_01_mp_f_executive_01\jbib_diff_004_a_uni.ytd

Drag and drop, let it replace the files

FiveM:
Drag and drop provided resource into server resources folder and ensure it is running.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

152 tải về , 4 MB
02 Tháng năm, 2022

3 Bình luận