Đang tải...

Heart Chain Choker Necklace For MP Female 1.0

Ce3b80 heartchoker

3.087

Heart Chain Choker Necklace For MP Female

> Realistic Texture
> 3 Variant Textures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

More stuff comming soon on my discord:
https://discord.gg/dxD44nkcAs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version change log :
1.0 Original version

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation (with OpenIV) : GTAV\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_f_freemode_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for dowloading
Don't reupload
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.087 tải về , 600 KB
30 Tháng mười, 2021

1 Bình luận