Đang tải...

Hitman With Hoodie (SP/FIVEM) 1.0

549

Feel Free to customize the hoodie

Install:

SP:

mods>update>x64>dlcpacks>addonpeds>DLC.rpf>peds.rpf

FIVEM:

Drag and drop

================================================================


My YouTube channel: https://www.youtube.com/c/Nickkonas
If you want custom Ped contact with me
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng mười hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng mười hai, 2022
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

549 tải về , 20 MB
19 Tháng mười hai, 2022

9 Bình luận