Đang tải...

HULK from UMVC3 1.0

366

Source: UMVC3

Installation
1- Add all the files to the x:\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf
2-Open AddonPeds Editor.exe click peds/new model name:Hulk(UMVC3) type:male streamed:false
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng bảy, 2018
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng bảy, 2018
Last Downloaded: 05 Tháng năm, 2022

All Versions

 1.0 (current)

366 tải về , 4 MB
28 Tháng bảy, 2018

3 Bình luận