Đang tải...

Husky

0a650f 20170609132743 1
0a650f 20170609132818 1
0a650f 20170609132822 1

1.434

You need it: https://ru.gta5-mods.com/tools/openiv

Replace files husky.yft and husky.ymt on chop.yft, chop.ymt x64e/models/cdimages/streamedpeds_a_c.rpf
Replace head_diff_000_a_whi.ytd
lowr_000_r.ydd
lowr_diff_000_a_whi.ytd
uppr_000_r.ydd
uppr_diff_000_a_whi.ytd x64e/models/cdimages/streamedpeds_a_c.rpf/a_c_chop
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

  (current)

1.434 tải về , 100 KB
09 Tháng sáu, 2017

7 Bình luận