Đang tải...

HYCONIQ "Perspective" Drop 1.0

571

S/O Protrikk for the t-shirt model:
https://gta5-mods.com/users/Pr0trikk

--------------------------------------------------------------------------------------------

How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedped_splayers.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd an the .ydd files into the directory
5.Enjoy !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

RODEO GANG
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 24 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

571 tải về , 20 MB
14 Tháng ba, 2020

7 Bình luận