Đang tải...

I Feel Like Pablo Hoodie x Long Shirt Black

9c82be foto 3
9c82be foto 2
9c82be foto 1
9c82be foto 4

935

Instructions:
First download and install all items:
https://drive.google.com/open?id=0B1T_Isi0d7LqV1dWVHdmT29TQjg

Then download and install my re-texture.

Installation:
GTAV:x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

If u have some bug, put it on the comments and i'll try fix it. :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 08 Tháng hai, 2024

All Versions

  (current)

935 tải về , 200 KB
13 Tháng năm, 2017

16 Bình luận