Đang tải...

מדי צה"ל - IDF israel V2.0

1.005

✔️Fivem✔️

Model: https://www.gta5-mods.com/player/yeni-turk-ordusu-paketi-new-turkish-army-pack

install:

מדים/uniform

V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\componentpeds_s_m_y.rpf\s_m_y_fireman_01.ytd

V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\patchday3ng.rpf\s_m_y_fireman_01.ytd


כומתה.קסדה/Helmet

V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\pedprops.rpf\s_m_y_fireman_01_p.ytd

V\x64e.rpf\models\cdimages\pedprops.rpf\s_m_y_fireman_01_p.ytd

My Discord: Predator7826#1291
by: Predator7826
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 V2.0 (current)

877 tải về , 9 MB
11 Tháng bảy, 2020

 V1.0

128 tải về , 9 MB
04 Tháng bảy, 2020

20 Bình luận