Đang tải...

Improved, Improved Franklin

3.310

Description

Edited texture of Fyzicz Improved Franklin But for all of his face textures and beard/hair styles.

Installation

mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_one_p
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 8 phút trước

All Versions

  (current)

3.310 tải về , 9 MB
17 Tháng năm, 2017

18 Bình luận