Đang tải...

Jane เจน from Home Sweet Home [Add-On Ped] 1.0

68

(For English please scroll down)

ก่อนจะลง Mod ต้องใช้อันนี้ก่อน
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

วิธีลงอ่าน Readme

เครดิต
โมเดลจากเกม : Home Sweet Home
ผู้แปลงลงใน GTA V โดย : kritbualad
---------------------------------------------------------------
Before installing a mod, you need to use this one first.
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

How to read the Readme

Credits
Model from the game : Home Sweet Home
Converter into GTA V by : kritbualad
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

68 tải về , 8 MB
14 Tháng năm, 2022

1 Bình luận