Đang tải...

Janet 1.0

146b0f gta5 2016 07 11 23 37 13 60
146b0f gta5 2016 07 11 23 37 41 68
146b0f gta5 2016 07 11 23 56 58 95
146b0f gta5 2016 07 11 23 54 56 45
146b0f gta5 2016 07 11 23 55 35 87

339

To install you'll need:

Script Hook V : https://www.gta5-mods.com/tools/script-hook-v
Skin Control : https://www.gta5-mods.com/scripts/skin-control

How to Install:

1 - Put the file in your GTA V main folder.
2 - In the game, press F8, and load Janet or Janet_2

Enjoy!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng bảy, 2016
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng bảy, 2016
Last Downloaded: 26 Tháng hai, 2023

All Versions

 1.0 (current)

339 tải về
11 Tháng bảy, 2016

9 Bình luận