Đang tải...

jinglingnv 1.0

E41486 jinglingnv5
E41486 jinglingnv
E41486 jinglingnv1
E41486 jinglingnv2
E41486 jinglingnv3
E41486 jinglingnv4

730

Use this script to install this mod
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Installation:
- Using OpenIV, put all files into GTAV>mods>update>x64>dlcpacks>addonpeds>dlc.rpf>peds.rpf
- Run AddonPeds (Run as admin)
- Click "New Ped" input the name "jinglingnv"
- Set Ped Type to "female" and Is streamed "False".
- press REBUILD.
- Done!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

730 tải về , 4 MB
11 Tháng chín, 2023

8 Bình luận