Đang tải...

WWE John Cena T-Shirts Mod Pack : 15x 4.31

Download

16.377

- John Cena
https://www.gta5-mods.com/player/john-cena-gta-v

- Ver1: Mod uppr_diff_004 (16 shirt)
: Mod uppr_diff_015 (12 shirt)
: Mod uppr_diff_029 (13 shirt)
: Mod uppr_diff_011 (15 shirt)
: Clothing Merry christmas
+uppr_diff_006
+uppr_diff_017
+ uppr_diff_030
+ Mod 1 trousers : lowr_diff_013

- Ver 2: Mod uppr_diff_028 (16 shirt)
Mod uppr_diff_013 (16 shirt)
Mod uppr_diff_000 (14 shirt)
Mod uppr_diff_006 (15 shirt)

-Ver 3 : Mod uppr_diff_019 (16 shirt)
Mod uppr_diff_002 (1 shirt)
Mod uppr_diff_024 (14 shirt)

-Ver 4 : Mod uppr_diff_31 (2 shirt)
+ New Mod : Hustle Loyalty Respect
+ New Mod : NeverGiveUp
+ New Mod : UCME
+ New Mod : 54 cena
+ New Mod : 15x
-Installation
1. Open OpenIV on "Edit Mode "
2. Go to GTA V folder, next to .../x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. Import all files and enjoy.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 4.31 (current)

2.646 tải về , 40 MB
01 Tháng tư, 2018

 4.3

306 tải về , 40 MB
18 Tháng ba, 2018

 4.2

162 tải về , 40 MB
07 Tháng ba, 2018

 4.1

199 tải về , 40 MB
26 Tháng hai, 2018

 4

130 tải về , 40 MB
24 Tháng hai, 2018

 3.63

87 tải về , 30 MB
21 Tháng hai, 2018

 3.62

76 tải về , 30 MB
19 Tháng hai, 2018

 3.61

95 tải về , 30 MB
16 Tháng hai, 2018

60 Bình luận