Đang tải...

Jordan 11 Win Like 82 -

7073c4 20200404115638 1
7073c4 20200404115632 1
7073c4 20200404115647 1
7073c4 20200404115658 1

2.482

Need this for it to work : https://www.gta5-mods.com/player/air-jordan-11-officialjdixon
How to install:

1.Open OpenIV
2.Navigate to "x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one"
3.Turn on Edit Mode
4.Drag and drop the .ytd file into the directory
5.Enjoy !!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 - (current)

2.482 tải về , 3 MB
19 Tháng tư, 2020

5 Bình luận