Đang tải...

Juggernaut Cain Marko (Add-on) 1.0

B36493 a
B36493 b
B36493 e
B36493 f
B36493 g
B36493 i
B36493 j

1.563

model from: https://www.thingiverse.com/thing:2726861

bugs:
no bugs

installation: put the files in your addonfolder

you need:
https://openiv.com/
https://pt.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

recommended:
http://gtaxscripting.blogspot.com/2018/07/gta-v-new-hulk-script-mod.html
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.563 tải về , 6 MB
23 Tháng tám, 2020

4 Bình luận