Đang tải...

Kato's Dreads Style For MP Male (SP / FiveM) 1.0

F96862 1
F96862 6
F96862 2

6.335

https://www.rodeo.life/

Kato's Dreads Style For MP Male

Drag & Replace:
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpgunrunning\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpgunrunning_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_gunrunning_hair_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release

Follow me via social media
Instagram - https://www.instagram.com/no_halo4kato
Twitter - http://twitter.com/katobando1
Twitch - https://twitch.tv/almightykato
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 6 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

6.335 tải về , 9 MB
04 Tháng mười, 2020

12 Bình luận