Đang tải...

(Ken Block/Gymkhana) pack of clothes for Trevor

806785 gta5 2016 01 21 04 02 08 23
806785 larry chen speedhunters ken block gymkhana seven 1
806785 gta5 2016 01 21 04 02 12 53
806785 gta5 2016 01 21 04 02 29 73
806785 gta5 2016 01 21 04 00 17 97
806785 gta5 2016 01 21 04 00 53 82
806785 gta5 2016 01 21 04 02 54 77

921

In Open IV:

All of the folders (Jacket/Jeans/Sneakers) to copy the address:
x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_two

all of folders (caps) to copy the address:
x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_two_p
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng một, 2016
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng một, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

921 tải về , 500 KB
21 Tháng một, 2016

4 Bình luận