Đang tải...

Kendrick Lamar 'DAMN' Hoodie 1.0

B3b4c6 screenshot

139

Kendrick Lamar 'DAMN' Hoodie for Franklin.

Replace the included ytd to your GtaV/x64v.rpf/models/cdimages/streampeds_players.rpf/player one
Model Included (uppr_014_u.ydd)

Author:timothinsanity
Suggestions are welcome.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 8 ngày trước
Cập nhật lần cuối: 8 ngày trước
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

139 tải về , 700 KB
8 ngày trước

2 Bình luận