Đang tải...

Latino Gangs Tattoos for MP Male 1.0

8b464c 111111111111111111
123516 татунаспине
123516 татунаспине2534
7f0c9b smoky
7f0c9b scrappy
7f0c9b spooky

2.084

MS-13 and 18th Street Gang (Tiny Winos clique) tattoos for mp_male_freemode

Install:
Files from TATTOOFACE folder to Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mppatchesng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mppatches.rpf\mp_m_freemode_01
Files from TATTOOBODY folder to Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday4ng\dlc.rpf\x64\models\ped_mp_overlay_txds.rpf\

More on my patreon
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

2.084 tải về , 7 MB
15 Tháng chín, 2022

23 Bình luận