Đang tải...

Long hair for MP Female 1.0

96c86d 124
96c86d 123

4.417

✨ long hair for mp female ✨

how to install?

fivem:
✨ just drag and drop the files from the "fivem" folder to your server's "stream folder"!
✨ two extra tutorials are in the read me file!

singleplayer:
✨ open openiv
✨ enable "edit mode"
✨ drag and drop the files to the following paths:
mods\x64\dlcpacks\mpgunrunning\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpgunrunning_female.rpf\mp_f_freemode_01_mp_f_gunrunning_01


✨ mesh credit: simpliciaty
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.417 tải về , 4 MB
29 Tháng chín, 2022

2 Bình luận