Đang tải...

Michael De Santa tactical 1.1

3.436

Michael De Santa tactical
-----------------------------------------------------------------------------------------

How to Install :
mods. x64v. models. cdimages. streamedpeds. players.rpf. player.zero

------------------------------------------------------------------------------------------

credit : 3dmilitaryassets
credit : model g3 https://www.gta5-mods.com/users/C2Z------------------------------------------------------------------------------------------

I hope you like this mod
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng sáu, 2023
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng bảy, 2023
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

3.025 tải về , 30 MB
04 Tháng bảy, 2023

 1.0.0

411 tải về , 80 MB
25 Tháng sáu, 2023

14 Bình luận