Đang tải...

Michael's Restored Cream Suit Jacket 1.0

B41c58 gta5 2023 09 21 23 47 22 319
B41c58 gta5 2023 07 27 11 55 38 701

242

Information:
This mod replaces the Michael's "Cream Suit Jacket" with a (probably beta) variant of it seen in a pre release screenshot of the PS3/X360 versions of the game

Requirements:
- OpenIV.asi
- "mods" folder

Installation:
- Move the "spplayerzero" folder in "mods\update\x64\dlcpacks" and add "<Item>dlcpacks:/spPlayerZero/</Item>" to the "dlclist.xml
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

242 tải về , 200 KB
23 Tháng chín, 2023

3 Bình luận