Đang tải...

Mini Gohan Adult [Add-On Ped] 1.0

Ac919e screenshot 3
Ac919e screenshot 4
Ac919e screenshot 5
Ac919e screenshot 1
Ac919e screenshot 2

784

Mini Gohan Adult - Model from Dragon Ball FighterZ

You need Addon Peds in order to install this Ped: https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

I recommend Menyoo to change your skin: https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

This ped has two outfits, you can change it using Menyoo (or any other trainer you like).
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

784 tải về , 500 KB
06 Tháng chín, 2021

3 Bình luận