Đang tải...

Mini Vegeta SSJ [Add-On Ped] 1.1

Db006b screenshot 1
Db006b screenshot 2
Db006b screenshot 3
Db006b screenshot 4

479

Mini Vegeta SSJ - Model from Dragon Ball FighterZ

You need Addon Peds in order to install this Ped: https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

I recommend Menyoo to change your skin: https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

This ped has two outfits, you can change it using Menyoo (or any other trainer you like).
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

477 tải về , 500 KB
05 Tháng chín, 2021

2 Bình luận