Đang tải...

Moon Knight 1.2

4.737

Use add on PEDs
Models from deviant art
Xelandis.deviantart.com
Fullmoon.deviantart.com
Tokami-Fuko.deviantart.com
Pitermaksimoff.deviantart. com

Changelog 1.1
Fixed bump map texture
Changellog 1.2
Fixed spec problem
added extra levels of detail
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng ba, 2017
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.2 (current)

4.737 tải về , 600 KB
23 Tháng ba, 2017

15 Bình luận