Đang tải...

Motocross FOX MP All

0e82cc s3
0e82cc s2
0e82cc s1
0e82cc s4

455

Autor: heAT

Motocross FOX Texture

How to install on FiveM
- Move the files to your stream folder

How to install on singleplayer
- Open OpenIV
- Move files to
uptade/x64/dlcpacks/mpstunt/dlc.rpf/x64/models/cdimages/mpstunt_male/mp_m_freemode_01_mp_m_stunt_01

Feel free to modify the texture
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 All (current)

455 tải về , 700 KB
26 Tháng bảy, 2021

2 Bình luận