Đang tải...

MP Face mask for Franklin

85ceb1 20170503045014 1
85ceb1 20170503045008 1
85ceb1 20170503045120 1
85ceb1 20170503045153 1

6.640

Face mask for Franklin converted from MP.

Installation
OpenIV (Go into edit mode)

Installation path: mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

  (current)

6.640 tải về , 2 MB
03 Tháng năm, 2017

19 Bình luận