Đang tải...

MP Male Tight Tank Top 1.0

2e63fc grand theft auto v 8 3 2020 10 48 15 am
D8f404 grand theft auto v 8 3 2020 10 49 25 am

8.109

MP Male Tight Tank Top

Conversion from Franklin (Player_one)


Comes in multiple textures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation
D:\Grand Theft Auto V\mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_mp.rpf\mp_m_freemode_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release

Credits:
Rockstar Games: Franklin tank top model
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 19 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

8.109 tải về , 5 MB
12 Tháng tám, 2020

7 Bình luận