Đang tải...

Natural Hair for MP Female 1.0

041c13 kiyahair

1.008

𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐫𝐝 ↓
Join my Discord!

♡ 𝗜 𝘀𝘂𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗽𝗰𝗹𝗼𝘁𝗵𝗲𝘀 𝗮𝗱𝗱𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗱.
https://www.gta5-mods.com/misc/mpclothes-addon-clothing-slots

♡ 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫:
mods/update/x64/dlcpacks/mpclothes/dlc.rpf/
x64/models/cdimages/mpclothes_female.rpf/mp_f_freemode_01_mp_f_clothes_01

♡ 𝗛𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗻 𝗙𝗶𝘃𝗲𝗠:
https://forum.cfx.re/t/how-to-streaming-new-hairstyles-for-characters-step-by-step-for-dummies/1048980

♡ 𝗠𝗲𝘀𝗵 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁:
https://simpliciaty.blogspot.com/2020/09/kiya-hair.html
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng mười hai, 2023
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng mười hai, 2023
Last Downloaded: 33 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

1.008 tải về , 1 MB
15 Tháng mười hai, 2023

4 Bình luận