Đang tải...

NBA Chain 1.0

53c8de nba1
53c8de nba2

2.440

NBA Chain

Installation:

Singleplayer:
Go to update\x64\dlcpacks\mpexecutive\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpexecutive_male.rpf\mp_m_freemode_01_mp_m_executive_01
when drag and drop the files

Fivem:
Just drop the files in your eup stream.

Need any support, feel free to join my discord.
https://discord.gg/8xF2zUvT67
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.440 tải về , 10 MB
03 Tháng mười, 2021

6 Bình luận