Đang tải...

Custom MPMale face texture 1.0

97ba96 20210514194936 1
97ba96 20210325134254 1
97ba96 20210308015519 1
97ba96 20210627020720 1
97ba96 20210517023142 2

843

it replaces the face texture for mp male and adds tattoo's

DROP FILES IN THE FOLLOWING LOCATION:

- gta 5 C:\Program Files (x86)\steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpPATCHESNG\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mppatchesng.rpf\

My patreon https://www.patreon.com/Daduke
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng tám, 2021
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tám, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

843 tải về , 500 KB
02 Tháng tám, 2021

12 Bình luận