Đang tải...

Nike SB Hoodie 2.0

132a5d gta5 2017 08 18 18 05 14 56
132a5d gta5 2017 08 18 18 04 56 24

2.592

1.0 :
512x512 texture

2.0 :
2048x2048 texture

Installation :
Open OpenIV
Active Edit Mode
Go to x64v/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
Replace the files

Good Game :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tám, 2017
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

2.255 tải về , 200 KB
18 Tháng tám, 2017

 1.0

337 tải về , 300 KB
09 Tháng tám, 2017

6 Bình luận