Đang tải...

Noisy Boy Real Steel Movie | [Add-On / Replace PED]

37eb32 screenshot (450) compressed
37eb32 screenshot (451) compressed
37eb32 screenshot (449) compressed
37eb32 screenshot (452) compressed
37eb32 screenshot (453) compressed

1.788

Noisy Boy Real Steel Movie

*the Atom & Zeus for pay*

Installation: (Add-On)
1. Install AddonPeds : https://vi.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector
2. Place ped files to update\x64\dlcpacks\addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf\
3. Open AddonPedsEditor.exe and add ped to the list

Replace
ped mail (e.g: u_m_y_babyd)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng tám, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tám, 2018
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

  (current)

1.788 tải về , 1 MB
16 Tháng tám, 2018

11 Bình luận