Đang tải...

OFF-WHITE Black/White Diagonal Caravaggio Hoodie 2.0

95f46d
95f46d white 1 (1)
95f46d white 3 (1)
95f46d 2fe1ff1320660076472ea7a3ac1fef09 (1)
95f46d black v1 (1)
95f46d black v3 (1)

79.038

Retexture of 4ng4h's new hoodie

You need to have 4ng4h's new pack in order
to use this texture on the actual hoodie.


Installation:
Download and install OpenIV
goto Mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 19 phút trước

All Versions

 2.0 (current)

79.037 tải về , 100 KB
14 Tháng năm, 2017

39 Bình luận